Campie

Cercetăşie :

• Scurt istoric al Organizaţiei Mondiale a Mişcarii Scout –OMMS- (cine
a fost Robert Baden Powell, data naşterii, când a avut loc primul camp
cercetăşesc şi unde, etc.)
• Scurt istoric Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României –ONCR-:
(când a luat fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, când a apărut ONCR, câteva
personalităţi ale culturii române care au activat ca cercetaşi)
• Specificul ONCR: salutul, sigla, uniforma, deviza, structură (patrule,
unităţi, centru local),
• Cunoaşte legea şi promisiunea, sistemul de progres al temerarilor.
• Îşi depune sau reînnoieşte Promisiunea de Cercetaşi

Viaţa în patrulă :

• Participă constant la întâlniri
• Se integreaza în cadrul unei patrule, îşi asumă un rol în patrulă, îi
respectă pe ceilalţi şi se implică activ în proiectele patrulei
• Respectă regulile grupului şi ştie să îşi exprime atât nemulţumirile cât
şi dorinţele
Participare :
• Participă activ la cel putin o ieşire de un weekend (cu dormit la cort sau
cabană şi foc de tabără)

Cadru simbolic :

• Se transpune în cadrul simbolic al temerarilor